V minulém týdnu děti s paní učitelkami ve všech třídách tajně připravovaly pro maminky dárečky. Proč?

No, aby děti mohly své maminky v neděli překvapit a popřát jim ke dni maminek!

Hana Sekerová

MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115