Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2018/2019

1Vážení rodiče,

Zápis do MŠ Lobkovicova i detašovaného pracoviště Třebešín se bude konat ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin na MŠ Lobkovicova 23/119, Praha 3.192

K zápisu přineste:

  1. rodný list dítěte
  2. vyplněnou a podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání naší MŠ
  3. vyplněný a potvrzený lékařem posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
  4. doklad o trvalém bydlišti na Praze 3 (občanský průkaz, dlouhodobá nájemní smlouva bytu, kupní smlouva bytu či jiný doklad, kterým prokážete bydliště na Praze 3
  5. cizinci jsou povinni prokázat oprávnění dlouhodobého pobytu na území ČR, předloží též rodný list dítěte a cestovní pas dítěte

K zápisu prosím přijďte i se svým dítětem.

Další dokumenty k zápisu:

 

 

admin

MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115