loading

Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy

 

 

Informace k zápisu do Mateřské školy Lobkovicova pro školní rok 2019/2020

Termín vydávání žádostí: možnosti

1. stažení z www stránek školy:

(www.mslobkovicovo.cz v okénku „Zápis do MŠ“)

2. na Dni otevřených dveří:

Pondělí: 8. 4. 2019 na MŠ Lobkovicova

Úterý:     9. 4. 2019 na MŠ Třebešín

3. v MŠ

Je možno využít i elektronický „Předzápis do MŠ“ popis na webových stránkách:

www.mslobkovicovo.cz v okénku „Zápis do MŠ“.

Termín pro odevzdávání vyplněných žádostí:

Pondělí: 6. 5. 2019 13.00 – 17.00 hodin na MŠ Lobkovicova

Úterý:     7. 5. 2019 13.00 – 17.00 hodin na MŠ Lobkovicova

Požadované doklady k zápisu:

  • vyplněná a lékařem potvrzená Žádost o přijetí do MŠ,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce s vyznačením trvalého pobytu na MČ Praha 3,
  • povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků (status rezidenta na MČ Praha 3.

Termínem odevzdání žádostí začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí  ve správním řízení podle předem stanovených kritérií vyvěšených  na webu MŠ. Podle míry naplnění těchto kritérií vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy.

Dle § 36 je účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2019 na MŠ Lobkovicova od 8.00 do 13.30 hodin po předem domluvené schůzce na tel.: 777 47 90 46.

Předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel s informací o přijetí bude vyvěšen na www stránkách školy a vývěsní tabuli na MŠ Lobkovicova dne 27. 5. 2019. 

Termín vydávání rozhodnutí: 4. 6. 2019 od 16.30 hodin na MŠ Lobkovicova na společné informační schůzce pro nově přijaté děti.


Získali jsme ocenění Zdravá školní jídelna“

MŠ nám. J. z Lobkovic
Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
130 00 Praha 3
tel.: 778 453 115